Sukurta: Užduotis:
Katalogų dizainas Informacijos sumaketavimas Sukurti pratybų katalogų, skirtų visų dalykų mokytojams, dizainą bei sumaketuoti infomaciją.